OTTELUSIIRTOJEN PERIAATE: siirtoja ei tehdä kuin pakottavista syistä
 

1.Otetaan yhteyttä vastustaja joukkueeseen ja kysytään, käykö ottelusiirto.

2. Jos päästään yhteisymmärrykseen siirron tarpeellisuudesta, siirtoa halunnut joukkue ilmoittaa asiasta tuomareille ja kirjallisesti alueelle.

 

Ilmoittakaa tuomareille ottelusiirrosta heti, kun se on päätetty. Ilmoitus on tehtävä heti, vaikka uutta otteluaikaa ei olisikaan vielä tiedossa (ilmoita muutoksesta aina molemmille tuomareille).
PYYTÄKÄÄ TUOMAREILTA MYÖS KUITTAUS, JOTTA VARMISTETAAN, ETTÄ HE OVAT TOSIAAN SAANEET VIESTIN. JOS KUITTAUSTA EI TULE, VARMISTAKAA ILMOITUKSEN PERILLE MENO VAIKKA SOITTAMALLA.

 

Kun uusi otteluaika on tiedossa, se ilmoitetaan tuomareille ja sarjavastaavalle. Jos uusi aika ei käy tuomareille, siirtoa halunnut joukkue hoitaa tuomarit ko. olevaan otteluun.Ilmoitus tulee tehdä sähköpostitse sarjavastaavalle sekä erotuomariasettelusta vastaavalle (anu.raatikainen@srv.fi).3. Jos asia ei ratkea keskinäisissä neuvotteluissa, asian ratkaisee sarjapäällikkö. Uusi otteluaika olisi löydyttävä mahdollisimman pian peruuntuneen ajan jälkeen.