Päivitetty koronaohjeistus

13.01.2022 21:15

PÄIVITETTY KORONATIEDOTE: RINGETEN HARJOITUS- JA KILPAILUTOIMINTA JATKUU TAMMIKUUSSA VOIMASSA OLEVIEN RAJOITUSTEN PUITTEISSA

https://www.ringette.fi/fi/nw/17054/p%C3%A4ivitetty+koronatiedote+ringeten+harjoitus-+ja+kilpailutoiminta+jatkuu+tammikuussa+voimassa+olevien+rajoitusten+puitteissa+%2813.1.%29.html